فیلترها
داخل ساختمان
آماده کننده های سطح
دیوار
سقف
خارج ساختمان
نما
پشت بام
استخر
سطوح فلزی
پایه آب
پایه حلال
سایر محصولات
پایه آب
پایه حلال
محاسبه گر رنگ
تعداد نمایش
                     تعداد نتایج
0
این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت محافظت کلیه سطوح آهنی در و پنجره در داخل و خارج ساختمان به کار می رود.
بسته بندی:کوارتگالنحلب
این محصول بر پایه رزین سیلیکونی و بدون پیگمنت تهیه شده است و به عنوان یک پوشش محافظ جهت استفاده بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتنی و آجری داخل و خارج ساختمان به کار می رود.
بسته بندی:ظرف 4 لیتری
اين محصول برپایه سیمان و پلیمر های خاص به طوراقتصادی طراحی شده و جهت پوشش و ضد آب نمودن انواع سطوح ساختمانی در برابر فشار هیدرواستاتیک مثبت و منفی آب مورد استفاده می گیرد.
شید رنگ: خاکستری و الوان
کیسه 5 کیلوگرمیکیسه 25 کیلوگرمی
اين محصول برپایه سیمان و پلیمر های خاص به طوراقتصادی طراحی شده و جهت پوشش و ضد آب نمودن انواع سطوح ساختمانی در برابر فشار هیدرواستاتیک مثبت و منفی آب مورد استفاده می گیرد.
شید رنگ: خاکستری و الوان
کیسه 5 کیلوگرمیکیسه 25 کیلوگرمی
این محصول از مرغوبترین مواد اولیه تهیه گردیده و به عنوان یک لایه آستری جهت اجرای پوششهای اکریلیک و مولتی کالر ، کاربرد دارد.
بسته بندی:گالن2.5گالن
رنگ اکریلیک میانی نیمه براق بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، آجری، چوبی و فلزی داخل و خارج ساختمان به عنوان لایه آستری پوشش نهایی مات، نیمه براق یا براق به کار می رود.
شید رنگ: سفید
گالن2.5گالن
این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده و جهت هم سطح کردن و لکه گیری سطوح داخل و خارج ساختمان به کار می رود.
شید رنگ: سفید
کوارتگالن
این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و پس از تینت به وسیله دستگاه، جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر موارد مشابه داخل و خارج ساختمان به کار می رود . این پوشش در دو نوع بیس آلکیدی نیمه براق A، جهت تینت رنگهای با فام سفید و الوان روشن، بیس آلکیدی نیمه براق C، جهت تینت رنگهای با فام تیره عرضه می گردد.
بسته بندی:کوارتگالنحلب
این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و پس از تینت به وسیله دستگاه، جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر موارد مشابه داخل و خارج ساختمان به کار می رود . این پوشش در دو نوع بیس آلکیدی نیمه براق A، جهت تینت رنگهای با فام سفید و الوان روشن، بیس آلکیدی نیمه براق C، جهت تینت رنگهای با فام تیره عرضه می گردد.
بسته بندی:کوارتگالنحلب
این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده و پس ار تینت به وسیله دستگاه، جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، بتنی و سطوح رنگ آمیزی شده داخل و خارج ساختمان به کار می رود.
بسته بندی:کوارتگالنحلب