فیلترها
داخل ساختمان
آماده کننده های سطح
دیوار
سقف
خارج ساختمان
نما
پشت بام
استخر
سطوح فلزی
پایه آب
پایه حلال
سایر محصولات
پایه آب
پایه حلال
محاسبه گر رنگ
تعداد نمایش
                     تعداد نتایج
0
این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت محافظت کلیه سطوح آهنی در و پنجره در داخل و خارج ساختمان به کار می رود.
کوارت:8,900تومانگالن:33,200تومانحلب:163,590تومان
این محصول بر پایه رزین سیلیکونی و بدون پیگمنت تهیه شده است و به عنوان یک پوشش محافظ جهت استفاده بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتنی و آجری داخل و خارج ساختمان به کار می رود.
ظرف 4 لیتری:52,080تومان
این محصول از مرغوبترین مواد اولیه تهیه گردیده و به عنوان یک لایه آستری جهت اجرای پوششهای اکریلیک و مولتی کالر ، کاربرد دارد.
گالن:16,680تومان2.5گالن :40,900تومان
این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، آجری، چوبی و فلزی داخل و نمای خارج ساختمان و کلیه مکانهایی که از حساسیت بیشتری برخوردار می باشند مانند بیمارستانها، مهد کودک ها، اتاق خواب کودکان و... به کار می رود.
شید رنگ: سفید و الوان
گالن:61,750تومان2.5گالن :153,600تومان
این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، آجری، چوبی و فلزی داخل و نمای خارج ساختمان و کلیه مکانهایی که از حساسیت بیشتری برخوردار می باشند مانند بیمارستانها، مهد کودک ها، اتاق خواب کودکان و... به کار می رود.
شید رنگ: سفید و الوان
کوارت:18,450تومانگالن:73,160تومانحلب:364,560تومان
این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، آجری، چوبی و فلزی داخل و خارج ساختمان به عنوان لایه آستری پوشش نهایی مات، نیمه براق یا براق به کار می رود.
شید رنگ: سفید
کوارتگالنحلب
این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، آجری، چوبی و فلزی داخل و خارج ساختمان به عنوان لایه آستری پوشش نهایی مات، نیمه براق یا براق به کار می رود.
شید رنگ: سفید
گالن2.5گالن
این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، آجری، چوبی و فلزی داخل و نمای خارج ساختمان و کلیه مکانهایی که از حساسیت بیشتری برخوردار می باشند مانند بیمارستانها، مهد کودک ها، اتاق خواب کودکان و... به کار می رود.
شید رنگ: سفید و الوان
گالن:42,160تومان2.5گالن :104,160تومان
این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده و جهت هم سطح کردن و لکه گیری سطوح داخل و خارج ساختمان به کار می رود.
شید رنگ: سفید
کوارت:5,580تومانگالن:21,580تومان
این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و پس از تینت به وسیله دستگاه، جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر موارد مشابه داخل و خارج ساختمان به کار می رود . این پوشش در دو نوع بیس آلکیدی نیمه براق A، جهت تینت رنگهای با فام سفید و الوان روشن، بیس آلکیدی نیمه براق C، جهت تینت رنگهای با فام تیره عرضه می گردد.
کوارت:13,640تومانگالن:53,900تومانحلب:268,400تومان