بیس آلکیدی C AS-100-C

شرح محصول و موارد کاربرد
این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و پس از تینت به وسیله دستگاه، جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر موارد مشابه داخل و خارج ساختمان به کار می رود . این پوشش در دو نوع بیس آلکیدی نیمه براق A، جهت تینت رنگهای با فام سفید و الوان روشن، بیس آلکیدی نیمه براق C، جهت تینت رنگهای با فام تیره عرضه می گردد.
ویژگی ها
از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن مناسب، مقاومت در برابر زرد گرایی و رنگ پریدگی، دوام و پایداری عالی را می توان نام برد.
  • بیس آلکیدی A
محصولات مرتبط