خدمات اجرایی
واحد اجرایی شرکت ریف ایران در زمینه اجرای علائم ترافیکی شامل رنگ ترافیکی دوجزئی اکریلیک ، رنگ ترافیکی سرد ، رنگ ترافیکی گرم ، علائم پیش ساخته پریفاب ، نصب علائم چشم گربه ای فعالیت می نمایند.خدمات این بخش جاده های برون شهری و نیز خیابان های داخل شهر را شامل می گردد.
انجمن RPRC
در دنیای ارتباطات و اطلاعات ، اصل مشتری مداری و احترام به نظرات او یکی از مهمترین شاخصه های رشد و موفقیت هر سازمان محسوب می گردد.برهمین اساس گروه صنعتی و شیمیایی ریف  به منظور ارتباط دو جانبه با فروشندگان ، کارشناسان و مجریان محترم رنگ اقدام به تاسیس انجمن RPRC در سال 1380 نموده است...