فیلترها
آماده کننده های سطح چوب
رنگهای مخصوص چوب
لاک ها
تینرها
محاسبه گر رنگ
تعداد نمایش
                     تعداد نتایج
0
بتونه نیترو سلولزی بر پایه رزین سلولز نیترات با خواص پر کنندگی وسمباده خوری عالی ،سطح چوب را برای اعمال پوشش های بعدی آماده می سازد.
شید رنگ: سفید
کوارتگالن
بتونه نیترو سلولزی بر پایه رزین سلولز نیترات با خواص پر کنندگی وسمباده خوری عالی ،سطح چوب را برای اعمال پوشش های بعدی آماده می سازد.
کوارتگالن
لاک پلی استر ریف سه جزئی و بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع می باشد.برروی سطوح چوبی که درمعرض شرایط داخلی و خارجی قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد . دارای سختی و براقیت بالا می باشد واز مقاومت خوبی در مقابل آب و مواد شیمیایی برخوردار است.
بسته بندی:گالن
این رنگ دو جزئی و بر پایه رزین اکریلیک – ایزوسیانات آلیفاتیکی می باشد ،که جهت پوشش سطوح چوبی نظیر رنگ های رویه و پوشش های شفاف (کیلرها) می باشد.
شید رنگ: سفید و الوان
هر کیلوگرم
این رنگ تک جزئی و بر پایه رزینهای سلولز نیترات و آلکیدی می باشد که جهت سطوح چوبی بکار می رود. مزیت برتر رنگ فوری سرعت بالای خشک شدن آن است که اجازه نمی دهد با وجود گرد و غبار معلق در محیط کیفیت پوشش کاهش یابد. رنگ آمیزی با این رنگ آسان و قابلیت پولیش خوری و دریافت پوشش مجدد را به خوبی دارا می باشد.
شید رنگ: سفید و الوان
کوارتگالن
سفید یوریای براق ریف ، دو جزئی و بر پایه رزین های کوتاه روغن غیر هوا خشک ورزینهای امینی می باشدوبرروی سطوح چوبی که درمعرض شرایط داخلی و خارجی قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد.
شید رنگ: سفید و الوان
گالن
سفید پلی استر ریف سه جزئی و بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع می باشد . بر روی سطوح چوبی که در معرض شرایط داخلی و خارجی قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد . دارای سختی و براقیت بالا می باشد و از مقاومت خوبی در مقابل آب و مواد شیمیایی برخوردار است.
شید رنگ: سفید
کوارتگالن
اين محصول بر پايه پليمر اكريليك امولشن با ويژگی پركنندگی و سمباده خوری عالی می باشد، سطح چوب را بعد از سمباده زدن يكنواخت و آماده جهت اجرای كيلر، وارنیش و ساير پوششهای بعدی می نمايید. سيلر مذكور با آب رقيق می شود و فاقد بوی نامطبوع بوده و به آسانی قابل اجرا است.
بسته بندی:کوارتگالنحلب
این محصول تک جزئی بر پایه رزین سلولز نیترات ، جهت پر کردن خلل و فرج سطوح چوبی و آماده نمودن سطح چوب برای اجرای لایه های بعدی به کار می رود.
بسته بندی:کوارتگالنحلب
لاک پلی استر ریف سه جزئی و بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع می باشد.برروی سطوح چوبی که درمعرض شرایط داخلی و خارجی قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد . دارای سختی و براقیت بالا می باشد واز مقاومت خوبی در مقابل آب و مواد شیمیایی برخوردار است.
بسته بندی:کوارتگالن