دپارتمان روابط عمومی شرکت ریف هم اکنون دارای بخش ها و زیر مجموعه های مختلف می باشد. در بخش خدمات مشتریان در راستای اخذ گواهینامه های رعایت حقوق مصرف کنندگان، این بخش سعی دارد تا با تعامل دو سویه ضمن دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان، آنان را با بخش های تولید، آزمایشگاه و مدیریت هم سو نموده و در نتیجه ارتقاء سطح کیفی محصولات و رضایتمندی مشتریان را به همراه داشته باشد. در بخش روابط عمومی ، این واحد مسئولیت بررسی و برگزاری کلیه نمایشگاه ها ، سمینار های آموزشی ، بازدید ها و تشریفات ، تعامل با سازمان ها و ارگانها جهت برگزاری مشترک برنامه های آموزشی ، تهیه و تدوین برنامه های انگیزشی جهت کارکنان و معرفی سازمان به جشنواره های ملی و بین المللی را بر عهده دارد. بخش روابط عمومی همسو با با بخش های تبلیغات و خدمات مشتریان سعی دارد تا روند فعالیت ها و تولیدات مجتمع را برای چند گروه از مشتریان معرفی نماید. این گروه از مشتریان شامل : 1 - شرکت ها و سازمان های دولتی ( ادارات راه و ترابری ، شرکت های صنایع دفاع ،  شرکت های پتروشیمی و ..... )  2 - شرکت های خصوصی  3 - مصرف کنندگان نهایی و جزء  کلیه فعالیت های طراحی اعم از طراحی لیبل ها ، بسته بندی ها ، کارتن ها ، هدایا و تبلیغات محیطی در واحد تبلیغات دپارتمان روابط عمومی انجام گرفته و هم اکنون با توجه به بکارگیری نیرو های متخصص و جوان در این بخش روند ارائه اطلاعات محصولات در قالب بروشور و کاتالوگ با سرعت بالایی در حال انجام می باشد. ارتباط تنگاتنگ دپارتمان روابط عمومی با واحد های فروش و آزمایشگاه ها باعث گردیده است تا مصرف کنندگان محصولات مجتمع ، ضمن دسترسی آسان و به موقع به محصولات در خصوص مشخصات ، محاسن و ویژگی ها ، نحوه کاربرد و ... محصولات نیز آگاهی کامل داشته باشند.
  1. خدمات مشتریان

  2. سامانه پرسنل

  3. فصلنامه

  4. نمایشگاه

  5. تبلیغات

  6. بازدیدها