خدمات مشتریان مجموعه ای از فعالیت هاست که برای ارتقای رضایت مشتری ( که احساس مطابقت با خدمت عرضه شده با انتظار اوست) طراحی شده اند.اهمیت خدمات مشتری ممکن است با توجه به محصول یا خدمت ، صنعت و مشتری متفاوت باشد.میزان موفقیت این گونه ساز و کارها به (داشتن کارکنانی که می توانند خود را با شخصیت مشتری تنظیم کنند) بستگی دارد.در مطالعاتی از پژوهشگران این زمینه بیان شده است که خدمات مشتری نقش مهمی در توانایی موسسه در کسب درآمد دارد.
در این راستا شرکت های صنعتی و غیرصنعتی اقدام به راه اندازی واحدهای مرتبط با این خدمات در مجموعه های خود می نماید.این واحدها با اسامی واحد خدمات مشتریان ، واحد خدمات فروش، واحد پشتیبانی فروش و عناوین دیگر نامگذاری می گردند.
گروه صنعتی و شیمیایی ریف از شرکت پیشرو در خصوص حمایت از مصرف کنندگان و مشتریان خود کلیه این فعالیت ها را از شروع فعالیت خود مورد توجه و اقدام  قرار داده است.
این گروه هم اکنون دارای بزرگترین واحد اطلاعاتی در خصوص مشتریان ، مصرف کنندگان و عرضه کنندگان محصولات خود در کشور بوده و بابت عضویت بیش از 5000 فروشگاه و 20000 مجری و کارشناس رنگ ارتباط مستمر و هدفمندی را به منظور گسترش خدمات خود ایجاد نموده است.
در حال حاضر واحد روابط عمومی و توسعه بازار ریف با انجام اقدامات موثر نظیر نصب تابلوهای سردرب فروشگاه ، ارسال هدایا و تبلیغات ، برگزاری دوره های آموزشی ، ارائه خدمات رفاهی و ورزشی و غیره در راستای خدمات مشتریان فعالیت موثری را به انجام می رساند.
ثبت اطلاعات بیش از 5000 کارشناس و مجری رنگ و 2000 فروشگاه عرضه محصولات در مرکز تحقیقاتی کارشناسان و مجریان ریف (RPRC) و لزوم بهره مندی از نظرات ارزشمند مشتریان و مصرف کنندگان در جهت بهبود محصولات و خدمات قابل ارائه ،واحد روابط عمومی گروه ریف را اقدام به برگزاری سمینارهای متعدد آموزشی برای این مخاطبان در شهرهای مختلف کشور نموده و ضمن ارائه بسته های آموزشی و تبلیغی ،بستر مناسبی را برای ارتباط مستقیم واحدهای فروش ،بازاریابی ،آزمایشگاه و خدمات مشتریان با ایشان فراهم می نماید.
در شهرهای فاقد نمایندگی ،فروشگاه های رنگ می توانند درخواست خود را جهت دریافت بسته های آموزشی و یا شرکت در سمینارهای آتی به واحد روابط عمومی گروه ریف ارسال نمایند.