ترافیکی و زیباسازی شهری
فیلترها
رنگ ترافیکی سرد
کلروکائوچو
ترموپلاست
دو جزئی/سه جزئی
پایه آب
رنگ ترافیکی گرم
علائم پیش ساخته
پوشش های مخصوص جدول
تینرها
سایر محصولات
محاسبه گر رنگ
تعداد نمایش
                     تعداد نتایج
0
رنگ ترافیکی گرم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3757 بر پايه پلیمر سنتتیک. رنگ ترافیكی ترموپلاستیك اسکرید حرارتی گرم دارای مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف می باشد. رنگ ترافیکی مذکور دارای پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و بصورت نوار ضخیم وچسبنده ای بر سطوح آسفالت و یا بتون اجرا می شود.
شید رنگ: شید رنگ های رایج ترافیکی
کیسه 25 کیلوگرمی
پرایمر رنگ ترافیکی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3758 و استانداردهای خارجی ASTM ، BSI و GIS می باشد.این پرایمربر پایه رزین اکریلیک ترموپلاستیک حلالی می باشد.
بسته بندی:حلببشکه
پرایمر استتار رنگ ترافیکی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 339 بر پایه رزین آلکید اصلاح شده با کلرینیتد رابر می باشد.
بسته بندی:حلببشکه
پرایمر رنگ ترافیکی بر پایه رزین های اصلاح شده. پرایمر رنگ ترافیکی گرم دارای زمان خشك شدن سریع، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف، خاصیت انعطاف پذیری و الاستیسیته عالی، مقاومت شیمیایی عالی می باشد. همچنین این پرایمر دارای پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و به عنوان پرایمر جهت افزایش چسبندگی انواع رنگ ترافیکی گرم به کار می رود.
بسته بندی:حلببشکه
پرایمر بر پايه رزین اکریلیک. پرایمر مذکور دارای زمان خشك شدن سريع، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف، خاصيت انعطاف پذيري و الاستيسیته عالی، مقاومت شیمیایی عالی، با پوشش و چسبندگي عالي بر سطوح آسفالتی و سیمانی مي باشد و به عنوان پرایمر جهت افزایش چسبندگی رنگ های ترافیکی گرم به کار می رود.
بسته بندی:گالنحلب
علائم پیش ساخته 2 بعدی با نام تجاری PREEFAB و در فام های متنوعی عرضه می شوند. این شرکت با در اختیار داشتن دستگاه CNC واترکات ، توانایی طراحی و ساخت انواع نقوش در اندازه های مختلف را دارد.
شید رنگ: شید رنگ های رایج ترافیکی
کارتن
تینر ترافیکی بر پایه حلال های آروماتیک.تینر مذکور دارای زمان خشك شدن سريع، برش ویسکوزیته عالی، بدون تاثیر بر سطوح آسفالتی و سیمانی مي باشد و جهت رقیق سازی رنگ های ترافیکی ترموپلاست مورد استفاده قرار می گیرد.
بسته بندی:بشکه
تینر ترافیکی بر پایه حلال های آروماتیک.تینر مذکور دارای زمان خشك شدن سريع، برش ویسکوزیته عالی، بدون تاثیر بر سطوح آسفالتی و سیمانی مي باشد و جهت رقیق سازی رنگ های ترافیکی آلکید کلروکائوچو مورد استفاده قرار می گیرد.
بسته بندی:بشکه
چسب دو جزئی بر پايه پلیمرهای سنتتیک. چسب مذکور بصورت دو جزئي، با زمان کیورینگ سریع، از چسبندگی و دوام عالی، مقاومت فوق العاده در شرایط جوی مختلف، مقاومت عالی به ضربه و مواد شیمیایی برخوردار است. این محصول جهت چسباندن علائم چشم گربه ای بر روی سطوح آسفالتی طراحی شده است.
بسته بندی:گالن
رنگ ترافیکی بر پایه رزین کائوچوی طبیعی ( کلرینه شده ) است که جهت خط کشی بسترهای آسفالتی مورد استفاده قرار می گیرد و نسبت به رنگ آلکید معمولی دوام و ماندگاری بیشتری دارد. سختی بالا ، مقاومت سایشی عالی، مقاومت در برابر شرایط جوی ،خشک شدن سریع ، پوشش و چسبندگي عالي روی سطوح آسفالتی ، سیمانی و سطوح رنگ شده قدیمی از جمله ویژگی های این رنگ است.
شید رنگ: شید رنگ های رایج ترافیکی
حلببشکه