انتخاب محصول    
متراژواقعی = ( طول دیوار ها x ارتفاع دیوار ها ) - ( درب ها + پنجره ها )
دیوار
طول دیوار     متر    
ارتفاع دیوار   متر    
درب
تعداد    عدد  
طول    متر  
عرض   متر  
پنجره
تعداد    عدد  
طول    متر  
عرض   متر  
مقدار رنگ مورد نیاز
0 کیلوگرم             و             0 گرم
قابل توجه است میزان پوشش واقعی به عواملی مانند دما و رطوبت محیط ، ضخامت رنگ ، جریان هوا و تعداد لایه های اجرایی دارد.پیشنهاد می شود. جهت اخذ اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش ساختمانی تماس حاصل فرمایید.