صنایع شیمیایی ریف ایران با هدف تولید محصولات محیط دوست و مکانیزه سازی تولید انواع رنگ و رزین و با پشتوانه دانش کارشناسان و متخصصان داخلی پا به عرصه صنعت کشور گذارده است.
محصولات صنایع شیمیایی ریف ایران شامل انواع رنگ ها و پوشش های مختلف و انواع رزین ها و افزودنی ها می باشد شرکت ریف ایران محصولات متنوع و جدیدی شامل انواع محصولات شیمیایی ساختمان و چسب ها را نیزبه بازار عرضه کرده است.