بیس اکریلیک ACR312-Base C

شرح محصول و موارد کاربرد
این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده و پس ار تینت به وسیله دستگاه، جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، بتنی و سطوح رنگ آمیزی شده داخل و خارج ساختمان به کار می رود.
این پوشش در سه نوع بیس اکریلیک A، جهت تینت رنگهای با فام روشن، بیس اکریلیک B، جهت تینت رنگهای با فام متوسط و بیس اکریلیک C، جهت تینت رنگهای با فام تیره عرضه می گردد.
ویژگی ها
از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن و پوشش بالا، صد درصد قابل شستشو بودن، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد .
  • بیس اکریلیک
  • بیس اکریلیک
محصولات مرتبط