آب بند کننده سطح I-765

اين محصول برپایه سیمان و پلیمر های خاص به طوراقتصادی طراحی شده و جهت پوشش و ضد آب نمودن انواع سطوح ساختمانی در برابر فشار هیدرواستاتیک مثبت و منفی آب مورد استفاده می گیرد.
 
موارد کاربرد
محافظت و آب بندی سطوحی چون:
آب بندی بام منازل ، ساختمان های تجاری ، کارگاه ها و...
آب بندی کف و دیواره سرویس های بهداشتی و حمام
آب بندی کف و دیواره آشپزخانه ها
پارکینگ ها و ایزوله کردن کلیه سطوحی که در تماس مستقیم با آب نباشند.
 
خواص و اثرات
قدرت نفوذ بسیار زیاد به داخل بتن
تشکیل بافت یکنواخت با بتن
نفوذ ناپذیرسازی کلیه مقاطح بتنی
عدم جلوگیری ازتنفس بتن
سرعت و سهولت اجرا
سمی نبوده و قابل کاربرد در تماس با آب آشامیدنی است
  • پوشش عایق رطوبتی سفید ریف
  • پوشش عایق رطوبتی پودری
محصولات مرتبط