در این مقاله میخواهیم به معرفی رنگ ترافیکی سرد کلروکائوچو و رنگ سرد اکریلیک پایه آب بپردازیم و ویژگی های هر یک را بیان کنیم.
رنگ سرد آلکید – کلروکائوچو:
رنگ ترافیکی بر پایه رزین کلروکائوچوی طبیعی (کلرینه شده ) است که جهت خط کشی بسترهای آسفالتی مورد استفاده قرار می گیرد و نسبت به رنگ آلکید معمولی دوام و ماندگاری بیشتری دارد.
در فرمولاسیون این رنگ مقداری مواد نرم کننده و خشک کن نیز وجود دارد. مشخصات فنی این رنگ ها در استاندارد ملی ایران به شماره 399 آورده شده است.
سختی بالا ، مقاومت سایشی عالی و چسبندگی مناسب روی سطوح رنگ های قدیمی از جمله ویژگی های این رنگ است. این رنگ را می توان غالبا به روش اسپری برای خط کشی های عرضی و طولی و سایر خط کشی ها استفاده نمود.
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد این محصول کلیک نمایید.
رنگ سرد اکریلیک پایه آب:
رنگ ترافیکی بر پایه رزین های اکریلیک پایه آب است که جهت خط کشی بسترهای آسفالتی و بتونی مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگ ها به دلیل فقدان مواد آلی فرار دوستدار محیط زیست بوده و بواسطه عدم تاثیر بر استانداردهای کنترل کیفیت هوا ، خطرات کم آتش سوزی و سلامتی و ایمنی بیشتر در حین تولید و مصرف مورد استقبال واقع شده اند.
جایگزین مناسب برای رنگ های پایه حلال ، عدم وجود بوی آزار دهنده حلال های آلی ، غیرقابل اشتعال بودن ، کمتر بودن خطرات جابجایی و انبارداری ، سرعت بالای خشک شدن ، کارایی بهتر خط کشی در شب ، عدم ترکیب با آسفالت و در نتیجه عدم بروز مشکل قیرزدگی از مزایای این نوع رنگ می باشد.
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد این محصول کلیک نمایید.