آشنایی با دستگاه تینت رنگ
در انتخاب رنگ های دلخواه در جهت نقاشی اتاق های خانه همیشه مشکلات زیادی وجود داشته است. ما همیشه برای نقاشی منزل خود ، محدود به استفاده از چند رنگ بوده ایم رنگ استخوانی و یا رنگ زیتونی و طوسی بیشترین رنگ های مصرفی در نقاشی ساختمان ما ایرانیان...