17
مهر
در آیینی به مناسبت روز جهانی استاندارد، از صاحبان واحدهای نمونه استاندارد در استان اصفهان تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی گروه ریف در آئین تجلیل از منتخبین حوزه استاندارد استان اصفهان که با حضور استاندار اصفهان، مدیرکل دفتر ارزیابی...
16
مهر
همزمان با روز جهانی کودک به همت خانه کودک اصفهان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برنامه ویژه چهارقدم کودکی در چهارباغ عباسی اصفهان برگزار گردید.
11
اردیبهشت
نظر به حمایت های گروه صنعتی و شیمیایی ریف از تیم های ورزشی برتر استان و نیز عقد تفاهم خواهر خواندگی باشگاه فرهنگی ورزشی ریف با باشگاه های سپاهان و ذوب آهن،این گروه تولیدی حضور و همسویی خود را با ورزش همواره حفظ نموده است.