مدیرکل استاندارد استان اصفهان ضمن بازدید از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی و شیمیایی ریف  با حضور در دفتر مرکزی این شرکت، لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه استانی سال 1400(شایسته تقدیر) را به مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت ریف اهدا نمود.
با توجه به محدودیت های متعدد در برگزاری مراسم روز جهانی استاندارد ،امسال نیز واحدهای نمونه استانی از طرف اداره کل استاندارد استان اصفهان به صورت انفرادی بازدید و تقدیر گردیدند.
شرکت ریف ایران امسال نیز با ارائه محصولات باکیفیت و رعایت دقیق استاندارهای ملی و بین المللی و توجه ویژه به حقوق مصرف کنندگان و مشتریان خود موفق به دریافت عنوان واحد نمونه (شایسته تقدیر ) استان گردید.
تلاش بی وقفه کارگران،کارکنان ،مهندسین خطوط تولید و کارشناسان محترم واحد های آزمایشگاه و کنترل کیفیت در این مسیر قابل تقدیر و سپاس می باشد.