همایش پیاده روی در گذرگاه چهارباغ عباسی به مناسبت روز جهانی صرع