ماه دلداده مهر است و این هر دو سر بر کار خود دارند که زمان کار ماه شب است و مهر روزها بر می‌آید. ماه بر آن است که سحرگاه، راه بر مهر ببندد و با او در آمیزد، اما همیشه در خواب می‌ماند و روز فرا می‌رسد که ماه را در آن راهی نیست.
سرانجام ماه تدبیری می‌اندیشد و ستاره ای را اجیر می‌کند، ستاره ای که اگر به آسمان نگاه کنی همیشه کنار ماه قرار دارد و عاقبت نیمه شبی ستاره، ماه را بیدار می‌کند و خبر نزدیک شدن خورشید را به او می‌دهد. ماه به استقبال مهر می‌رود و راز دل می‌گوید و دلبری می‌کند و مهر را از رفتن باز می‌دارد. در چنین زمانی است که خورشید و ماه کار خود را فراموش می‌کنند و عاشقی پیشه می‌کنند و مهر دیر بر می‌آید و این شب، «یلدا» نام می‌گیرد. از آن زمان هر سال مهر و ماه تنها یک شب به دیدار یکدیگر می‌رسند و هر سال را فقط یک شب بلند و سیاه وطولانی است که همانا شب یلداست.
 
اهمیت همراهی و همدلی و زمان کنار هم بودن آنقدر باارزش می باشد که برای تنها حدود یک دقیقه در اساطیر باستان جشن ویژه ای را در نظر داشته و در این شب با دور هم جمع شدن و خواندن شعر و داستان و تناول میوه و تنقلات شب را سپری می نمودند.
 
نظر به توجه ویژه به جشن ها و مراسمات ملی و باستانی ، گروه صنعتی و شیمیایی ریف هر ساله همزمان با نزدیک شدن به جشن باستانی شب یلدا (طولانی ترین شب سال )و آغاز فصل زیبای زمستان،اقدام به برگزاری جشن پرسنلی و توزیع پک های ویژه بین همکاران می نماید.