28
خرداد
با هماهنگی صورت گرفته با باشگاه ذوب آهن اصفهان و مساعدت ویژه مدیریت ،تبلیغات رنگ ریف بروی پیراهن بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه اجرا گردید.این قرارداد به منظور توسعه و افزایش دید بصری و ارتباطی با برند ریف صورت گرفته و واحد روابط عمومی...
28
خرداد
به گزارش واحد روابط عمومی گروه طی مراسمی که در روز چهارشنبه 06/03/94 به همت باشگاه های ورزشی ریف و ذوب آهن اصفهان در مجموعه فرهنگی هنری سرای عطار برگزار گردید،از مربیان ،بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان تقدیر و...