17
خرداد
همواره ارتباط سازمان ها و موسسات اعتباری و مالی با بخش تولیدی و صنعتی کشور موجب رونق و چابکی این بخش حیاتی اقتصاد کشور می گردد.در این راستا مدیریت گروه صنعتی و شیمیایی ریف ضمن ارتباط مستمر با شبکه بانکی کشور ،سعی می نماید تا توانمندیها...
3
خرداد
پیرو مذاکرات واحد توسعه بازار گروه ریف با معاونت بازاریابی بانک ملت در خصوص اجرای طرح سراسری کمپین تبلیغاتی (#به احترام هم ) جهت کلیه دستگاه های خودپرداز بانک ملت ، مشاوره های تخصصی و کارشناسی به مدیران محترم این بانک ارائه و محصول...
29
اردیبهشت
از حضور در مجموعه فاخر سرای عطار بسیار خرسند شدم.اینکه هنرمندان چیره دست در یک مکان دور هم گردآمده و توانسته اند مجموعه ای با این ظرافت و زیبایی را پدید آورند باعث افتخار و غرور است: سخنان استاندار اصفهان –آقای دکتر محسن مهرعلیزاده...