رزین آلكيد كوتاه روغن بر مبناي اسيد چرب کوکونات AS-353 AR 60

آلكید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب کوکونات
موارد کاربرد
این رزین جهت تولید رنگهای كوره ای برای سطوح مختلف فلزی به همراه رزین ملامین فرمالدئید و همچنین به همراه رزینهای نیترو سلولز برای نولید رنگهای چوب بكار رود.