رزین آلكيد كوتاه روغن بر مبناي اسيد چرب سويا AS-380 AR 60

آلكید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب سویا
موارد کاربرد
این رزین با ویسکوزیتة متوسط بسیار مناسب جهت تولید رنگ های کوره ای آلکید- آمین و جهت تولید نیم پلی استر می باشد.