رزین آلكيد كوتاه روغن بر پایه اسيد چرب سویا AS-364 AR60

آلكید رزین کوتاه روغن سریع خشک بر مبنای اسید چرب سویا
موارد کاربرد
این رزین جهت تولید رنگهای با سرعت خشك شدن بالا از قبیل رنگهای چكشی، رنگهای ماشین آلات صنعتی، رنگهای مخصوص رادیاتور، كابینت و بشکه مورد استفاده قرار می گیرد.