چسب پارکت واتربیس PA-120-W

این محصول برپایه رزینهای واتربیس دارای چسبندگی عالی به انواع سطوح چوبی،موزائیکی و... دارای مقاومت بالا و انعطاف پذیری مناسب بدون بو و قابل رقیق شدن با آب طراحی شده است.
موارد کاربرد
چسباندن چوب و پارکت بر روی انواع سطوح موزائیکی ، سیمانی و ...