ضد یخ مخصوص بتن مسلح AFC -202

ضدیخ 202 یک محصول بدون کلریدی بسیار فعال، بر پایه نیترات¬ها و نیتریت¬ها، موثر و با کمترین مواد مضر برای بتن می¬باشد. وجود این ترکیب در بتن باعث می¬گردد که هیدراسیون بتن در فصل سرما با سرعت بالاتری انجام شود و لذا نه تنها گیرش بتن تسریع خواهد شد بلکه مقاومتهای بتن نیز خصوصاً در مراحل اولیه افزایش خواهد یافت.
 
 موارد کاربرد:
ضدیخ 202 نقطه انجماد بتن را کاهش داده و از یخ زدن آب در جسم بتن جلوگیری می نماید، از طرفی بدلیل دارا بودن مواد زودگیر، پس از ترکیب آن با سیمان با انجام فعل و انفعالات شیمیایی حرارت درونی بتن را افزایش داده و گرمای کافی برای تسهیل عمل هیدراسیون بتن (حتی در دمای پائین) را فراهم می آورد. ضدیخ 202 با خاصیت روان کنندگی باعث کاهش مصرف آب می گردد و استحکام بتن را نیز افزایش می دهد.
بعنوان ضد یخ در فصل سرما جهت بتن ریزی انواع:
1-    قطعات پیش ساخته بتنی مسلح و غیر مسلح
2-    انواع سازه¬های بتنی مسلح و غیر مسلح
3-    انواع سازه¬های بتنی در معرض سایش