پوشش عایق رطوبتی پودری I-555

محصولی بر پایه سیمان،پلیمر و افزودنی های ویژه دارای بافت نرم و کاملا" انعطاف پذیر جهت جلوگیری از نفوذ آب و قابل کاربرد به عنوان لایه نهایی می باشد.
موارد کاربرد
پوشش دهی نهایی و آب بندی اماکن مرطوب و نمدار از جمله دیواره و سقف سالنهای استخر، پارکینگ ها ، تونل ها و....
 
کیسه های 5 و 25 کیلوگرمی (قیمت هر کیلو) تعداد
تومان 9420
 
* هزینه ی مالیات بر ارزش افزوده
    در قیـمـت ها لحــاظ شـده اســـت