چسب بتن پودری CA-650

محصولی جدید و متمایز با کلیه فرمولها و محصولات موجود در بازار بر پایه پلیمرهای پودری مخصوص سیمان و افزودنیهای ويژه جهت بالا بردن خواص مکانیکی و فیزیکی بتن می باشد.
موارد کاربرد
چسب بتن پودری را میتوان برای کلیه امور بتن ریزی،،ترمیم آسیب دیدگیها و سازه های بتن کف و دیواره، همچنین به عنوان جایگزین جهت افزودنی ساخت مصنوعات بتنی اعم از سنگهای مصنوعی استفاده کرد.
خواص و اثرات
کلیه پلیمرها وافزودینهای بکار رفته در این چسب مختص سیمان بوده و سبب افزایش چشمگیر سختی نهایی، ایجاد انعطاف مناسب در ساختار نهایی، کاهش میزان آبخوری بتن در حین ساخت و ایجاد روان کنندگی بتن و در نتیجه باعث اجرای آسانتر و سختی نهایی بیشترمی شود.