پودر ایزولاسیون I-565

محصولی بر پایه سیمان،سنگدانه های خاص،رزین ها و افزودنی های ویژه برای جلوگیری از نفوذ آب می باشد.
موارد کاربرد
محافظت و آب بندی سازه های بتنی زیر: 
 تصفیه خانه های آب و فاضلاب     
مخازن آب آشامیدنی و سپتینگ ها
تونلها، سازه های زیرزمینی وفنداسیون ها
پارکینگ ها و استخرها
کانالهای انتقال آب
رفع نشت درزهای اجرایی
رفع نم زدگی سطوح بتنی
 
 خواص و اثرات
قدرت نفوذ بسیار زیاد به داخل بتن
محافظت بتن و آرماتور دربرابر خوردگی
نفوذ ناپذیرسازی کلیه مقاطح بتنی
عدم جلوگیری ازتنفس بتن
مقاومت در محیط های باPH 5-11
سرعت و سهولت اجرا
سمی نبوده و قابل کاربرد در تماس با آب آشامیدنی است
عدم نیازبه اعمال زیرلایه برای آماده سازی سطح حتی برای سطوح زنگ زده
مقاومت در برابر ضربات مکانیکی و اجسام نوک تیز
دارای انعطاف پذیری بالا