22
آبان
خبر سراسری شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ،شبکه خبر و واحد خبر استان اصفهان در چندین نوبت این عنوان خبری را در سال حمایت از کالای ایرانی پخش نمودند.
15
تیر
پیرو مذاکرات طولانی واحد ایمنی و حریم اداره محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران با کارشناسان شرکت ریف ،طرح سراسری ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و مناطق پرخطر طراحی و جهت اجرا آماده سازی گردید.این طرح در مرحله اول در استان تهران...
17
خرداد
همواره ارتباط سازمان ها و موسسات اعتباری و مالی با بخش تولیدی و صنعتی کشور موجب رونق و چابکی این بخش حیاتی اقتصاد کشور می گردد.در این راستا مدیریت گروه صنعتی و شیمیایی ریف ضمن ارتباط مستمر با شبکه بانکی کشور ،سعی می نماید تا توانمندیها...