20
فروردین
: : پیرو قرارداد شرکت ریف ایران با فرودگاه جزیره زیبای کیش و مساعدت ویژه معاونت فنی این فرودگاه عملیات اجرایی ایمن سازی و خط کشی ترافیکی باند اصلی شامل سنتر لاین و لاین های کناری و همچنین استتار و اجرای مجدد خطوط و علایم توقفگاه ها...
7
خرداد
دوازدهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان جهت ارزیابی عملکرد یکساله (اول فروردین تا پایان اسفند ماه سال گذشته ) دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی استان اصفهان به میزبانی انجمن فرهنگی روابط عمومی استان و همکاری شهرداری اصفهان برگزار...