11
آذر
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هر ساله اقدام به بررسی عملکرد شرکت های تولیدی ،صنعتی و خدماتی بر اساس پارامترهای مشخص می نماید.این سازمان ضمن بررسی کیفیت محصولات و یا خدمات شرکتها مواردی همچون ثبت اختراع،ارائه مقالات علمی...
24
آذر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روزهای 23 و 24 آذرماه نودوهشت میزبان ششمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و پوششهای ترافیکی بود.این کنفرانس که به همت انجمن علمی رنگ،پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه امیرکبیرو حمایت شرکتهای خصوصی برگزار گردید
20
آذر
کانون دانش،صنعت و بازار رنگ و رزین نهادی(موسسه ای) تصمیم ساز و تشکلی غیردولتی،غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که به منظور افزایش همگرایی،همکاری