هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ،رزین،پوششهای صنعتی ،مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری به عنوان بزرگترین رویداد در این حوزه از تاریخ 3 لغایت 6 بهمن ماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور بیش از 220 شرکت داخلی و 60 شرکت خارجی از 12 کشور برگزار گردید. حضور بیش...
پنجمین همایش ملی رنگ های ترافیکی،خط کشی و ایمنی راهها ازسوی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در روزهای 13 و 14 آذرماه برگزار گردید. در این همایش پیرو محورهای تازه های علمی و نوآوری ،مهندسی ارزش در ایمنی راه،بهبود ایمنی و رفتارهای ترافیکی ،علایم عمودی و تجهیزات ترافیکی پلیمری،مواد...
هشتمین نمایشگاه بین المللی رنگ،رزین،مواد شیمیایی،پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت از تاریخ 19 لغایت 22 مردادماه امسال در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار گردید.